Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2017-09-12T09:58:14+01:00

Algemene voorwaarden

1.0 Inschrijven
1.1 Inschrijven is persoonsgebonden voor het kind. De begeleidende mag per les variëren.
1.2 Bij inschrijving is men minimaal 1 volledige periode lid van Peuterspektakel.

2.0 Plaatsing
2.1 Plaatsing zal verlopen op volgorde van aanmelding en criteria als lesdag en tijdstip.
2.2 Wanneer nodig kan Peuterspektakel in overleg wijzigingen aanbrengen wat betreft de indeling als lesdagen om zodoende een evenredige verdeling in aantal en leeftijd te creëren.

3.0 Lessen, uitval en restitutie
3.1 Deelname aan de lessen Peuterspektakel is uitsluitend met een volwassene.
3.2 De eerste 2 lessen zijn proeflessen en worden niet in rekening gebracht.
3.3 Het minimum aantal vastgestelde lessen is op jaarbasis van januari tot en met december en niet per maand, waardoor het kan voorkomen dat er in de ene maand meer lessen ingepland staan dan in een andere maand.
3.4 Het minimale aantal lessen per jaar is tot stand gekomen met het uitgangspunt van één les Peuterspektakel per week, behalve tijdens schoolvakanties (uitgaande van de scholen in de wijk Kloosterveen, Assen) en landelijke en regionale vrije dagen.
3.5 Bij uitval van een les door toedoen van Peuterspektakel of derden maar buiten de schuld van de cursist om wordt deze les dan wel of niet op een andere locatie ingehaald of het bedrag van €6,73 per les wordt aan de cursist gerestitueerd.
3.6 Wanneer lessen worden gemist door toedoen van de cursist zelf volgt geen restitutie of de mogelijkheid de les(sen) in te halen.
3.7 Wanneer de cursist voortijdig afmeldt kan in overleg, maar zonder garanties, in dezelfde week een les worden ingehaald. Hiervoor moet uiteraard ruimte zijn in betreffende groep.

4.0 Betaling
4.1 Betaling geschiedt één keer per maand voorafgaand aan een nieuwe periode via doorlopende machtiging S€PA.
4.2 Afschrijving zal plaatsvinden rond elke 28e dag van de maand.
4.3 Lessen kunnen niet per stuk afgenomen worden tenzij men later in de maand instroomt.
4.4 Wanneer de startmaand niet volledig is en of de betalingstermijn na de 26e dag van de maand ligt wordt er €6,73 per les in rekening gebracht. Het verschuldigd bedrag van deze lessen wordt verrekend bij de eerstvolgende betalingstermijn.

5.0 Uitschrijven / annuleren
5.1 Uitschrijven / annuleren kan alleen schriftelijk, per post of via e-mail (info@peuterspektakel.nl).
5.2 Een verzoek tot uitschrijven moet minimaal een maand voor aanvang van een nieuwe periode ingediend zijn.
5.3 Uitschrijven is op risico van de cursist, eventueel gemiste lessen kunnen niet worden gerestitueerd.
5.4 Na inschirjving heeft de cursist het recht zich binnen 3 dagen te bedenken en de inschrijving kostenloos te annuleren.

6.0 Eigen risico
6.1 Deelname is volledig op eigen risico. To Do Factory en of Peuterspektakel zijn op geen enkele manier aansprakelijk.